Naturist Resources > Naturist Links to National Organisations

Belgium - The Federation of Belgium Naturists!

(1/1)

Danee:

This organisation has been around for a long, long time and it is very active.  From their site,
which in English is
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.naturisme.be%2Findex.php%2Fnl%2F&edit-text=&act=url


FBN is the umbrella body of all naturist organizations in Belgium.

• Verzorgt de voorlichting over het naturisme door medewerking aan perspublicaties, radio en TV programma's en deelname aan vakantiesalons en beurzen. • Provides information about naturism by cooperating to press, radio and TV programs and participation in travel fairs and exhibitions.

• Onderhoudt contacten met overheden in verband met openbare locaties voor naaktrecreatie, kampeervergunningen, enz. • Maintains contacts with authorities in connection with public nude sites, camping permits, etc.

• Tevens tracht zij de contacten tussen haar leden te bevorderen. • It also seeks the contacts between its members. Zij doet dit door het organiseren van sportevenementen zowel op nationaal als op internationaal niveau. It does this by organizing sporting events at both national and international level.

• Is lid van de " Internationale Naturisten Federatie" • Is a member of the International Naturist Federation " 
 

 
(Dutch to English)

Belgium
Federation: Federatie van Belgische Naturisten / Fédérati
Email: info@naturisme.be
Website: http://www.naturisme.be/
 
Phone: +32 477 488 894

This is their club link:
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.naturisme.be%2Findex.php%2Fnl%2F&edit-text=&act=url
http://www.naturisme.be

NudieDaniel:
Fixed broken links

Also youth link

http://www.jongenaturisten.be/

Freedom:
Thanks for sharing

Navigation

[0] Message Index

Go to full version